Het beste

U moet doen waar u het beste in bent en dat doen wij ook!

Tenslotte bent u ondernemer en vakman, daarmee verdient u het meest. Het is duidelijk, u verdient niets met zaken die u beter aan een andere vakman kunt overlaten.

Wij doen dit al vanaf € 32,50 per uur! 

 

 


Denk na

Laat u niets wijs maken, u gaat toch niet betalen voor iets wat u zelf moet doen (bijvoorbeeld internet boekhouden). Die tijd kunt u beter besteden aan zaken waar u echt goed in bent, dat brengt tenminste wat op, of niet dan?


Ook All-in 

Inclusief:

* Complete administratie

* Loonaangiftes

* BTW aangiftes

* Aangifte inkomstenbelasting

 

Maak nu een afspraak voor een gratis kennismaking:


Unieke services: u wordt gaandeweg een expert

Kijk hieronder om op de hoogte blijven van nieuws op gebied van belastingzaken en ondernemerszaken. Op onze Twitter-pagina vindt  u  de meest actuele onderwerpen - vrijwel dagelijks bijgewerkt. Geen onzin, maar wetenswaardigheden waar u echt iets aan hebt.

Iedereen met interesse ontvangt regelmatig een nieuwsbrief die boordevol staat met interessante onderwerpen: vraag om deze nieuwsbrief per email.

Vraag ook naar onze gratis (Excel) software, al met al reden genoeg om contact met ons op te nemen!


Laatste Nieuws service

Bijgewerkt op  2-12-2022

'

Eindejaarstips 2022 (bron: fiscalert)

Wat moet u allemaal doen en laten vóór het einde van het jaar? Lees onze 75 fiscale en financiële tips en trucs voor particulieren, IB-ondernemers en dga’s. Er valt veel geld mee te besparen. En te verdienen.


Het duurt nog maar een paar weken tot we in het volgende jaar zitten. Regel nu de laatste fiscale en financiële zaken en doe er straks uw voordeel mee.

 

VOOR IEDEREEN

FISCAAL PARTNERSCHAP

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap? Dan kunt u alléén de aftrekposten aangeven die op uzelf betrekking hebben en dat kan geld kosten! Fiscaal partners mogen (onder andere) zelf kiezen wie welke aftrekposten, zoals hypotheekrente en box 3-vermogen, aangeeft. Dat kan aardig wat voordeel opleveren.

▷ Lees ons ‘Stappenplan slim verdelen’ op www.fiscalert.nl ➤ downloads.
 

 1. Samenwoners: regel fiscaal partnerschap
  In principe zijn samenwoners elkaars fiscaal partner, maar niet altijd. Woont u samen maar voldoet u niet aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap en wilt u over het volledige belastingjaar 2022 wèl als fiscaal partners worden behandeld zodat u beiden maximaal van de voordelen daarvan kunt profiteren? U heeft nog tot en met 31 december a.s. de tijd om dat te regelen.

▷ De meest gebruikelijke manier om fiscaal partnerschap te bewerkstelligen is het opstellen van een notarieel samenlevingscontract. Meer weten? Download ons memorandum ‘Fiscaal partnerschap’ op www.fiscalert.nl ➤ downloads.

 

EIGEN WONING

 1. Koop uw huis in 2023
  Starters kunnen in 2023 een aanzienlijk duurder huis vrij van overdrachtsbelasting kopen dan in 2022. Ze moeten er dan wel zelf gaan wonen. Per 2023 wordt de woningwaardegrens namelijk verhoogd van € 400.000 naar € 440.000. Door even te wachten kunnen zij dus duizenden euro’s overdrachtsbelasting besparen.

▷ Op www.rijksoverheid.nl (zoeken op ‘startersvrijstelling’) vindt u de voorwaarden van de startersvrijstelling.

LET OP: Wilt u een pand kopen waar u zelf niet gaat wonen, bijvoorbeeld een beleggingspand? Overweeg dan om dat nog dit jaar te doen. De overdrachtsbelasting gaat namelijk volgend jaar omhoog naar 10,4%. Bij overdracht in 2022 betaalt u 8%.
 

 1. Plan uw verhuizing
  Heeft u een nieuw huis gekocht maar woont u er nog niet? Als uw huidige woning niet erg courant is, kan het zinvol zijn de verhuizing tot ná de jaarwisseling uit te stellen. Op die manier heeft u potentieel extra renteaftrek voor de oude woning, aangezien uw oude woning één jaar extra in box 1 blijft (maximaal 3 kalenderjaren volgend op die van de verhuizing).

▷ De rente die betrekking heeft op de lening voor de nieuwe woning kunt u ook aftrekken, mits u er in één van de 3 kalenderjaren volgend op het jaar van aankoop gaat wonen.
 

 1. Stel verhuur oude woning even uit
  Bent u in 2020, 2021 of 2022 verhuisd naar een nieuwe woning en overweegt u uw oude te koop staande woning te gaan verhuren? Wacht daar dan nog even mee. Als uw woning op 1 januari 2023 nog in box 1 zit, wordt deze de rest van 2023 niet in box 3 belast.

LET OP: Bent u vóór 2020 verhuisd, dan geldt deze tip niet voor u: op 1 januari 2023 zit uw oude woning hoe dan ook in box 3.
 

 1. Voldoe aan uw aflossingsplicht
  Heeft u een eigenwoninglening met fiscaal verplichte aflossing? Zorg er dan voor dat u alle over 2022 verschuldigde aflossingstermijnen heeft voldaan. Zo houdt u recht op renteaftrek.

▷ Heeft u belast vermogen in box 3 terwijl uw hypotheek laag is en/of bent u een AOW’er met een laag inkomen en dus een laag belastingtarief? Dan kan het juist gunstig zijn om níét te voldoen aan de aflossingseisen. Omdat de lening fiscaal naar box 3 verhuist, krijgt u daar een aftrekbare schuld en dat kan méér belasting schelen dan de ‘reguliere’ aftrek in box 1. Meer informatie in ons artikel ‘Slimme hypotheektips uit de praktijk' (FiscAlert oktober 2021, jrg 27 nr 8, p.20-23, online op www.fiscalert.nl ➤ huis & hypotheek).

LET OP: Er gelden afwijkende regels als u een betaalpauze bent overeengekomen met uw bank omdat u vanwege de coronacrisis uw hypotheek niet kon betalen. Meer informatie op www.belastingdienst.nl (zoeken op ‘betaalpauze’).
 

 1. Overweeg aflossen (rest)hypotheek
  Als uw spaargeld praktisch renteloos op de bank staat, kan aflossen een optie zijn. In sommige gevallen kan het duizenden euro’s per jaar schelen in hypotheekrente en box 3-heffing! Wacht hier niet te lang mee: in verband met de administratieve afhandeling willen de meeste banken dat u vóór december de aanvraag doet om nog dit jaar te mogen aflossen!

▷ Met onze handige calculator ‘Hypotheek aflossen’ op www.fiscalert.nl ➤ calculatoren kunt u berekenen wat het aflossen van (een deel van) de hypotheek u concreet oplevert.
 

 1. Betaal eigenwoningrente vooruit
  De eigenwoningrente vooruitbetalen is aantrekkelijk als u volgend jaar in een lager belastingtarief valt, bijvoorbeeld omdat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Banken werken hier tegenwoordig meestal niet meer aan mee, maar loopt de lening bij de familiebank of de eigen BV, dan is vooruitbetaling natuurlijk geen enkel probleem! U moet vóóraf schriftelijk met de geldschieter overeenkomen dat het bedrag niet in depot wordt gestort en dat u de reeds betaalde rente niet kunt terugvorderen. Gebruik hiervoor onze overeenkomst ‘Vooruitbetaling rente’(te vinden op www.fiscalert.nl ➤ downloads).

LET OP: Betaal alléén de rente die betrekking heeft op de periode tot en met 30 juni 2023 en geen cent meer. Doet u dit toch, dan wordt de aftrek alsnog beperkt tot de rente die u tot en met december 2022 verschuldigd was.
 

 1. Check rentekorting hypotheek
  Heeft u een fikse overwaarde in uw huis en een hypotheek zonder NHG? Mogelijk kunt u een lagere rente betalen, zonder dat u uw huis hoeft te verkopen. Hoe? Banken rekenen vaak een forse risico-opslag bovenop de basisrente van de hypotheek. De hoogte van deze opslag is afhankelijk van de hoogte van de hypotheek en de waarde van de woning. Als de schuld lager wordt, en/of de waarde van de woning stijgt, kan de opslag omlaag. Kan, want de opslag gaat er meestal niet vanzelf vanaf. U moet dat zelf bij de bank aankaarten. Met een WOZ-beschikking of een taxatierapport moet u aantonen dat de waarde van de woning is gestegen. Bespreek de mogelijkheden eens met uw bank. En besef dat een rentekorting van enkele tienden van procenten u een voordeel van vele honderden tot meer dan duizend euro per jaar kan opleveren. Elk jaar weer!
 2. Besteed de jubelton op tijd
  Heeft u in 2020 een schenking gekregen en toen een beroep gedaan op de hoge vrijstelling voor de eigen woning (jubelton)? U moet het bedrag dat u in 2020, 2021 en 2022 ontving met een beroep op deze vrijstelling, afgezien van het vrij besteedbare deel, vóór 1 januari 2023 hebben besteed aan de eigen woning (aanschaf, verbouwing, aflossing).

LET OP: Wordt het geschonken bedrag uiteindelijk toch niet (volledig) aan de eigen woning besteed, dan moet dat uiterlijk op 31 mei 2023 aan de Belastingdienst worden gemeld. Er zal dan alsnog schenkbelasting worden geheven over het niet-gebruikte deel.
 

 1. Schenk (deel) jubelton dit jaar
  Maakte u nog geen gebruik van de jubelton? Als u de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning nog gebruikt (voor minimaal € 5.678 bij een schenking aan een kind en minimaal € 2.275 bij een schenking aan anderen) mag u die volgend jaar nog aanvullen tot € 106.671. Doet u dat niet, dan is de vrijstelling volgend jaar beperkt tot € 28.947 (bedrag 2023). Kom dus dit jaar nog in actie als u van de jubelton wilt profiteren.

▷ Meer informatie in het artikel ‘Einde jubelton: wat kunt u nog schenken?’ (FiscAlert september 2022, jrg 28 nr 7, p. 20-22, online op www.fiscalert.nl ➤ schenken & erven).

 1. Vraag BTW zonnepanelen tijdig terug!
  Heeft u in 2022 zonnepanelen laten plaatsen en de BTW nog niet teruggevraagd? Op www.belastingdienst.nl(zoeken op ‘eigenaren van zonnepanelen’) vindt u het daarvoor benodigde formulier plus een stappenplan voor het terugvragen van de BTW. U moet uw verzoek om BTW-aangifte te mogen doen uiterlijk op 30 juni 2023 bij de Belastingdienst indienen.

 

AANSLAG EN TERUGGAAF

 1. Doe alsnog aangifte
  Belastingaangifte doen is vaak lucratief, vooral als u niet het hele jaar heeft gewerkt. Dat is ook het geval als u kinderen heeft, vanwege de extra heffingskorting. Of als u giften, reiskosten, studiekosten en/of zorgkosten kunt aftrekken. Als de teruggaaf méér bedraagt dan € 14 (belastingjaar 2017 en 2018) of € 15 (belastingjaar 2019, 2020 en 2021), kunt u geld terugkrijgen door aangifte te doen. U heeft nog tot en met 31 december 2022 de tijd voor het indienen van uw aangifte over 2017. Vandaar deze tip.

▷ Gebruik de online aangifte op www.belastingdienst.nl ➤ Mijn Belastingdienst.

▷ Vooral AOW’ers of chronisch zieken met een laag inkomen hebben vaak te weinig inkomen om van de aftrek van zorgkosten te kunnen profiteren. Zij hebben mogelijk recht op de zogenaamde ‘Tegemoetkomingsregeling Specifieke Zorgkosten’ (TSZ). Als de belastingaangifte is ingediend en de zorgkosten daarin zijn meegenomen, wordt het TSZ-geld automatisch op de bankrekening gestort. U krijgt deze tegemoetkoming apart uitbetaald, omdat pas na de definitieve aanslag wordt berekend of u er recht op heeft.
 

 1. Vraag een voorlopige aanslag over 2022 aan
  Denkt u dat u over 2022 belasting moet bijbetalen, bijvoorbeeld omdat u partneralimentatie ontvangt of omdat u inkomen of pensioen van meerdere instanties ontvangt? Vraag de Belastingdienst dan alvast om een voorlopige aanslag over dit jaar. U krijgt binnen 4 tot 8 weken bericht, dus als u snel bent, kunt u die aanslag wellicht nog vóór 1 januari a.s. betalen.

▷ Heeft u over 2022 al een voorlopige aanslag ontvangen? Controleer dan of de gegevens nog kloppen. Is dat niet het geval, wijzig ze dan via www.belastingdienst.nl ➤ Mijn Belastingdienst.

 1. Vraag een voorlopige aanslag over 2023 aan
  Moet u over 2023 belasting bijbetalen, bijvoorbeeld omdat u inkomen of pensioen van meerdere instanties ontvangt of partneralimentatie ontvangt? Vraag de Belastingdienst dan om een voorlopige aanslag over 2023. Op die manier kunt u de belasting gespreid (maandelijks) betalen en hoeft u niet duizenden euro’s ineens af te tikken.

▷ Krijgt u jaarlijks al een voorlopige aanslag? Dan krijgt u eind 2022 of begin 2023 automatisch bericht over 2023. Controleer ook in dat geval of de gegevens nog kloppen en wijzig ze zo nodig via www.belastingdienst.nl ➤ Mijn Belastingdienst.
 

 1. Vraag nu alvast teruggaaf aan over 2023
  Denkt u dat u over 2023 recht heeft op een belastingteruggaaf, bijvoorbeeld omdat u hypotheekrente betaalt? Door het aanvragen van een voorlopige teruggaaf kunt u het geld maandelijks laten uitkeren.

▷ Heeft u al een voorlopige teruggaaf over 2022, dan krijgt u die over 2023 automatisch ook. Laat uw voorlopige teruggaaf aanpassen als u bijvoorbeeld uw hypotheek heeft overgesloten of (deels) afgelost, waardoor u minder renteaftrek heeft. Aanvragen en wijzigen kan via www.belastingdienst.nl ➤ Mijn Belastingdienst.
 

 1. Vergeet niet te middelen
  Als u in 3 opeenvolgende jaren sterk wisselende inkomsten had, komt u mogelijk in aanmerking voor extra belastingteruggaaf door te middelen. Dien zelf een middelingsverzoek in binnen 36 maanden en 6 weken na de datum van de meest recente definitieve aanslag over één van de te middelen jaren.

▷ Met onze handige middelingscalculatoren is de teruggaaf in een handomdraai berekend (www.fiscalert.nl ➤ calculatoren). Meer informatie in ons ‘Stappenplan Middeling’ (www.fiscalert.nl ➤ downloads).

 

VERMOGEN

 1. Betaal minder belasting in box 3
  Met ingang van 2023 verdwijnt het oude box 3-stelsel definitief in de prullenbak. Bij iedereen wordt het vermogen belast volgens de forfaitaire spaarvariant. Voor spaarders is dat gunstig, beleggers kunnen juist te maken krijgen met een veel hogere belastingheffing. Spaargeld, beleggingen en onroerend goed (behalve de eigen woning, want die zit in box 1) behoren tot het box 3-vermogen. U kunt er zelf nog het een en ander aan doen om de belastingheffing in box 3 te beperken. Wilt u weten hoe? Lees het kader ‘Zo beperkt u de belasting in box 3!’.

▷ Lees ook ons artikel ‘Wat verandert er in box 3?’ (FiscAlert september 2022, jrg 28 nr 7, p.18-19, online op www.fiscalert.nl ➤ fiscaal).

 1. Verlaag eigen bijdrage Wlz
  Het verlagen van het box 3-vermogen vóór de peildatum van 1 januari 2023 kan leiden tot een lagere ‘eigen bijdrage Wet langdurige zorg’ in 2025 (voor 2025 is 2023 in principe het peiljaar). Soms kan het peiljaar voor de eigen bijdrage Wlz worden verlegd. Een verlaging van het box 3-vermogen vóór 1 januari 2023 kan dan ook al de eigen bijdrage Wlz van 2023 verlagen. Meer informatie op www.hetcak.nl(en lees het kader ‘Zo beperkt u de belasting in box 3’ en tip 6, 22, 32, 43 en 57).
 2. Wees extra alert bij box 3
  Check of u nog in actie moet komen voor de belastingjaren vanaf 2017, zie het kader ‘Check box 3!’.
 3. Doe een schenking
  Betaalt u belasting in box 3? Door nu te schenken aan iemand die de box 3-vrijstelling (€ 57.000 in 2023, het dubbele voor fiscaal partners) nog niet helemaal benut heeft, valt er belasting te besparen! Zie ook het kader ‘Benut de schenkingsvrijstellingen’ op p.20.
 4. Let op de spaarrente
  De spaarrente is aan het stijgen. Er zijn aanzienlijke renteverschillen bij de banken. Laat daarom geen geld liggen en kies op een veilige manier voor een zo hoog mogelijke rente. Hoe u dat doet leest u in het artikel ‘Slim & veilig sparen’(FiscAlert september 2022, jrg 28 nr 7, p.18-19, online op www.fiscalert.nl ➤ fiscaal).
 5. Los consumptieve leningen af
  U betaalt (veel) meer rente voor lenen dan u voor sparen ontvangt. Bovendien kunt u uw box 3-schulden nooit volledig wegstrepen tegen uw bank- en andere box 3-tegoeden, omdat daarvoor een drempel van € 3.200 per persoon (bedrag 2022) geldt. Als u voldoende spaargeld heeft, kunt u consumptieve leningen beter aflossen en negatief saldo op bank of creditcard voorkomen. Betaal ook alle openstaande rekeningen vóór 1 januari a.s.

 

TOESLAGEN

 1. Let op de inkomenstoets
  Voor uw recht op toeslagen is uw inkomen van belang. Jaarlijks veranderen de grenzen en wellicht geldt dat ook voor uw inkomen. Check daarom voor welke toeslagen u in aanmerking komt. De informatie voor 2023 staat rond 1 december a.s. online op www.toeslagen.nl
 2. Let op de vermogenstoets
  Voor de zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget geldt een vermogenstoets. Iedereen die op 1 januari méér vermogen heeft dan ruim € 33.000 (het dubbele voor fiscaal partners, het exacte bedrag is nog niet bekend), krijgt geen huurtoeslag meer. Voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget ligt de grens op ruim € 127.000 voor alleenstaanden en ruim € 161.000 als u een toeslagpartner heeft. Ook voor deze toeslagen is het exacte bedrag nog niet bekend. Zodra de exacte bedragen bekend zijn, rond 1 december, zetten wij ze online (op www.fiscalert.nl ➤ nieuws).

▷ Check tijdig hoeveel box 3-vermogen u heeft. Zit dat net boven het voor de betreffende toeslag relevante maximum? Neem dan uw maatregelen (zie het kader ‘Zo beperkt u de belasting in box 3!’ en tip 6, 22, 32, 43 en 57).

LET OP: De box 3-vrijstelling (€ 57.000 in 2023) is dus niet hetzelfde als de vermogensgrens voor de toeslagen!
 

 1. Gebruik de uitzonderingen op de vermogenstoets
  De toeslagen kennen een vermogenstoets, maar daarvoor gelden diverse uitzonderingen. Vermogen van pleegkinderen, vermogen van een minderjarig kind waar u niet aan kunt komen vanwege een zogenaamde ‘BEM-clausule’ (Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen) en bepaalde schadevergoedingen zijn bijvoorbeeld uitgezonderd van de toets. En er zijn speciale regelingen:
  ■ Een vanwege de kinderopvangtoeslagaffaire ontvangen compensatie telt de eerste 3 jaar volgend op het jaar van uitbetaling niet mee.
  ■ De éénmalige uitkering van de stichting Zorg na Werk in Coronazorg aan (nabestaanden van) zorgverleners, telt niet mee voor een periode van 3 jaar volgend op het jaar van uitbetaling.

▷ Wilt u van deze uitzonderingen gebruikmaken? Dan moet u het ‘Formulier Verzoek bijzonder vermogen toeslagen’ gebruiken (te vinden op www.toeslagen.nl). U kunt uw verzoek indienen tot 5 jaar na de laatste dag van het toeslagjaar (of, indien dit later is, tot 1 jaar na de dagtekening van de definitieve toekenningsbeschikking).
 

 1. Controleer uw toeslagbeschikking 2023
  Wie in 2022 al toeslagen ontving, krijgt binnenkort automatisch digitaal bericht over de toeslagen over 2023. Mogelijk zijn de gegevens waarop de Belastingdienst zich baseert niet meer up-to-date, waardoor u te weinig krijgt (of te veel, waardoor u straks moet terugbetalen!). Controleer het overzicht zorgvuldig (op www.toeslagen.nl, wijzigingen kunt u daar ook doorgeven).

LET OP: Het aantal uren waarvoor u kinderopvangtoeslag kunt krijgen, is onder andere afhankelijk van het aantal door u gewerkte uren. Check goed waar u recht op heeft en laat uw toeslagen 2023 zonodig aanpassen nadat u daarover eind dit jaar bericht heeft gekregen via www.toeslagen.nl!
 

 1. Regel tijdig kinderopvangtoeslag
  Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag heeft u 3 maanden de tijd, gerekend vanaf de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Is dat bijvoorbeeld in februari, dan moet u uiterlijk 31 mei kinderopvangtoeslag aanvragen. Doet u dat pas op 2 juni, dan loopt u een maand kinderopvangtoeslag mis.

 

SALARIS (EN DERGELIJKE)

 1. Regel een belastingvrije vergoeding
  Binnen bepaalde grenzen kunnen werkgevers hun werknemers onbelaste vergoedingen geven. Toch zien we in de praktijk vaak dat een groot deel van deze zogenaamde ‘vrije ruimte’ in de werkkostenregeling onbenut blijft. Dat is zonde. Vraag uw werkgever daarom eens of er nog ruimte is voor een (aanvullende) belastingvrije vergoeding of verstrekking, zoals een tegemoetkoming in de energierekening. Met de huidige personeelstekorten is de werkgever vaak bereid iets extra te doen.
 2. Bespreek een thuiswerkkostenvergoeding
  Met ingang van 2022 mogen werkgevers een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding geven van € 2 per dag voor water- en elektriciteitsverbruik, verwarming, koffie, thee en wc-papier (uitgerekend door het Nibud). Per 2023 wordt dit bedrag gecorrigeerd voor inflatie en komt daarmee naar verwachting op € 2,13. Vraag uw werkgever om het hogere bedrag! Werknemers die een deel van de dag thuis werken en een deel van de dag op kantoor, moeten kiezen tussen de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer of de thuiswerkkostenvergoeding. Bespreek de mogelijkheden met uw werkgever.

▷ Buiten de werkkostenregeling moeten werkgevers bij regelmatig thuiswerken van hun werknemers zorgen voor een ergonomisch ingerichte thuiswerkplek, dus een goede stoel, een bureau op de juiste hoogte of andere ‘arbovoorzieningen’. Dit soort zaken mogen werkgevers vrij van loonbelasting verstrekken. Ook de computer, de printer, een snelle (misschien zelfs speciaal aangelegde) internetaansluiting en de telefoon zijn onbelast, zolang ze voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking nodig zijn (op grond van het zogenaamde ‘noodzakelijkheidscriterium’). Meer informatie in het artikel ‘Thuiswerken, hoe zit dat fiscaal?’ (FiscAlert september 2020, jrg 26 nr 7, p.18-20, online op www.fiscalert.nl ➤ fiscaal).

 1. Laat de werkgever uw autokosten betalen
  Als u een auto van de zaak rijdt, mag uw werkgever u de brandstof- en reparatiekosten in het buitenland (ook tijdens vakanties!), de vervoerskosten van de autoslaaptrein, kosten voor autoveren, tolwegen, parkeergelden en dergelijke plus de kosten van auto-accessoires belastingvrij vergoeden. Let op: het mag, het is dus géén verplichting!

▷ Download de ‘Overeenkomst kosten auto van de zaak’ op www.fiscalert.nl ➤ downloads.

 1. Minder kilometers? Vraag een v.g.p.g.a. aan!
  Reed u dit jaar méér dan 500 km privé met uw auto van de zaak, maar wordt dat volgend jaar mínder dan 500 km? Vraag dan bij de Belastingdienst een ‘verklaring geen privégebruik auto’ aan. Na ontvangst van deze verklaring mag uw werkgever de bijtelling achterwege laten, en dat scheelt weer. Het aanvraagformulier vindt u op www.belastingdienst.nl(log in op Mijn Belastingdienst en ga vervolgens naar Mijn gegevens).

LET OP: De Belastingdienst controleert intensief op privégebruik! Als u van de Belastingdienst een ‘verklaring geen privégebruik auto’ heeft gekregen maar de 500 privékilometers overschrijdt, dient u de Belastingdienst te verzoeken de verklaring in te trekken. Hiervoor kunt u het formulier ‘Verklaring geen privégebruik auto: intrekken’ vinden op www.belastingdienst.nl (log in op Mijn Belastingdienst).
 

PENSIOEN EN AOW

 1. Doe een storting in een bancaire lijfrente
  Heeft u aantoonbaar een pensioentekort? Dan kunt u ter aanvulling van uw pensioen een aftrekbaar bedrag in een bancaire lijfrente storten. Doe de storting vóór 31 december 2022 (als u die nog in uw aangifte over 2022 wilt aftrekken). Hoe hoog het bedrag is dat u maximaal mag aftrekken, hangt af van uw jaar- en reserveringsruimte. Die kunt u berekenen op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/lijfrentepremie. Doe dit overigens alleen als er op één of andere manier belastingvoordeel te halen is. Bijvoorbeeld als de toekomstige uitkeringen tegen een lager tarief zullen worden belast dan het tarief waartegen de inleg nu wordt afgetrokken. Trekt u nu af tegen het hoogste tarief en valt u straks als AOW’er in het 19,03%-tarief voor de inkomstenbelasting (ter indicatie: in 2023 bij een inkomen tot en met € 37.149, zie ook onder Let Op), dan is het aanvullen door middel van een bancaire lijfrente fiscaal interessant.

▷ Lees ook het artikel ‘Banksparen: turbo op het nettorendement’ (FiscAlert september 2022, jrg 28 nr 7, p.24-25, online op www.fiscalert.nl ➤ fiscaal).

LET OP: Naast inkomstenbelasting betaalt u ook 5,43% IAB ZVW (tarief 2023) over de uitkering. Deze heffing is verschuldigd over inkomen (AOW, pensioen, lijfrente, etcetera) tot € 66.952 (bedrag 2023). Houd hier rekening mee bij het berekenen van het fiscale voordeel van deze potentiële aftrekpost.

LET OP: Op het moment van schrijven ligt de rente van een bancaire lijfrente lager dan de rente van een deposito. Check de actuele situatie op www.moneywise.nl en www.spaarinformatie.nl en neem dit mee in uw afweging. Overweeg eventueel de beleggingsvariant als dat bij uw risicoprofiel past, zie tip 33.
 

 1. Banksparen? Overweeg de beleggingsvariant
  Omdat banksparen momenteel bedroevend weinig oplevert, zou u de beleggingsvariant (het zogenaamde ‘beleggingsrecht’) kunnen overwegen. Aangezien het risico van beleggen afneemt naarmate de beleggingsjaren toenemen, is het langs deze weg opbouwen van kapitaal vooral geschikt bij een voldoende grote beleggingshorizon (zeg 15 jaar of langer tot het moment dat de uitkeringen ingaan). Net als bij ‘gewoon’ beleggen is ook hier spreiding essentieel: beleg dus liever niet in individuele aandelen, maar kies voor een wereldwijd beleggend aandelenindexproduct.

LET OP: Doe eerst de risicoprofieltest op www.fiscalert.nl ➤ calculatoren om te bepalen of beleggen überhaupt wel bij u past.

 1. Kies de beste aanbieder
  Niet alleen banken, maar ook beleggingsondernemingen mogen beleggingsproducten voor het pensioen aanbieden. In onze rubriek Op de deurmat bespraken we bijvoorbeeld DeGiro PensioenBeleggen (april 2017, 5 F’jes) en in april 2010 kreeg de Pensioenrekening van Brand New Day 4 F’jes. Past de spaarvariant beter bij u, dan kunt u de beste aanbieder vinden via de vergelijkingssites www.123lijfrente.nlen www.moneywise.nl

▷ Beleggingsproducten vergelijkt u op kosten en beleggingsmogelijkheden.

LET OP: Bij de spaarvariant kunt u kiezen tussen een variabele en een vaste rente. Het verschil tussen de twee is relatief klein en bij een korte looptijd kan de variabele rente zelfs hoger zijn dan de vaste rente. Bekijk dus beide mogelijkheden. Realiseer u wel dat u als u de rente wilt vastzetten, u soms zelf het geld moet doorboeken naar een bankspaardeposito. Het is overigens niet uitgesloten dat de rente de komende tijd nog gaat stijgen. Ten opzicht van de rente op gewone spaarrekeningen is de rente op deze producten namelijk nog laag. De rente lijkt de marktrente met vertraging te volgen.
 

 1. Let op de advieskosten
  Advieskosten variëren per aanbieder. Er valt dus geld te besparen door te kiezen voor afsluiten zonder advies, via een vergelijkingswebsite en/of door te storten op een bankspaarrekening die u al heeft. Zie ook onder Let Op.

LET OP: Tot 2014 opgebouwd lijfrentekapitaal mag worden gebruikt voor een tijdelijke lijfrente die start op uw 65ste (in plaats van de AOW-gerechtigde leeftijd). Is sinds 2014 niet bijgestort, dan mag daarvoor ook het rendement worden gebruikt. In dat geval kan het dus financieel aantrekkelijker zijn om een nieuwe lijfrenterekening te openen.
 

 1. Regel storting banksparen op tijd
  Wilt u het bedrag over 2022 aftrekken? Dan dient de storting in de bancaire lijfrente uiterlijk op 31 december 2022 bij de bank binnen te zijn. Houd er rekening mee dat het even kan duren voordat de bankspaarrekening geopend is.

▷ De meeste banken verwerken tegenwoordig tijdens feestdagen en weekenden boekingen, maar nog niet alle. Houd daar dus ook rekening mee!
 

 1. Repareer AOW en pensioen
  Reserveer geld om de gevolgen van het verhogen van de AOW-leeftijd en tegenvallend pensioen op te kunnen vangen. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld (een deel van) uw 13de maand.
 2. Stel lijfrente-uitkeringen uit
  Bereikt u dit jaar de AOW-gerechtigde leeftijd? Dan gaat u pas vanaf 2023 volledig profiteren van de lage tarieven voor AOW-gerechtigden. Het tariefsverschil kan bij een inkomen lager dan circa € 37.000 oplopen van 0,14% tot 18,04%, afhankelijk van uw geboortemaand en de exacte hoogte van uw inkomen. Om die reden kan het voordelig zijn uw lijfrente-uitkering pas volgend jaar te laten ingaan!

LET OP: Uitstellen is niet voor iedereen de beste optie. Als er in de periode daarvoor geen of heel weinig inkomen is, kan het verstandig zijn de uitkeringen eerder in te laten gaan om de heffingskortingen optimaal te benutten.
 

 1. Plan uw aftrekposten
  Bereikt u in 2023 de AOW-leeftijd en is uw inkomen dan lager dan € 37.149? En heeft u in 2022 inkomen in box 1 waarover u belasting betaalt? Dan is het fiscaal aantrekkelijk om uw aftrekposten naar voren te halen.

 

ZORGKOSTEN

 1. Plan uw zorgkosten
  Een deel van de niet-vergoede zorgkosten kunt u niet aftrekken, omdat er een drempel is die gebaseerd is op het zogenaamde ‘drempelinkomen’ (fiscaal partners moeten uitgaan van het gezamenlijke drempelinkomen). Door de betaling van zorgkosten zoveel mogelijk in één kalenderjaar te plannen, heeft u er minder last van. Welke zorgkosten voor aftrek in aanmerking komen, leest u in onze download ‘Zorgkosten: wat kunt u nog aftrekken?’(te vinden op www.fiscalert.nl ➤ downloads).
 2. Check uw zorgverzekering
  Er is soms méér te halen dan u denkt! Pak de polisvoorwaarden erbij en controleer of die bril, de zwangerschapsgymnastiek of de homeopathische geneesmiddelen — om maar eens wat te noemen — door uw zorgverzekeraar worden vergoed.
 3. Kies uw zorgverzekeraar
  Deze maand, uiterlijk op 12 november, moeten verzekeraars hun premie vaststellen voor 2023. Kies de verzekeraar met het pakket dat het best bij u past tegen een zo gunstig mogelijke prijs. Dat kan veel geld schelen: in 2022 bedroeg het verschil tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering € 536! En het zou ons niet verbazen als de gevolgen van de kostenstijging in de zorg (door de overheid op 8% geschat) tot verschuivingen leiden in de ranglijst.

LET OP: Vraag u altijd af of de premie voor de aanvullende verzekering opweegt tegen de extra dekking. De premie is niet fiscaal aftrekbaar, maar de meeste niet-vergoede zorgkosten wel (boven de inkomensafhankelijke drempel en uitgaande van de huidige wetgeving).

▷ Meer informatie in ons volgende nummer (december) en op de vergelijkingssites (www.geld.nlwww.independer.nlwww.pricewise.nl en www.zorgkiezer.nl) en bij de Consumentenbond (www.consumentenbond.nl). Vergelijk altijd via meerdere vergelijkingssites (pas op: de uitkomsten kunnen onderling verschillen) en haal informatie en offertes ook rechtstreeks bij de aanbieder zelf.

LET OP: Hoe goedkoper de zorgverzekering, hoe groter de kans dat u beperkt bent in de keuze van uw zorgverlener.
 

 1. Betaal uw zorgverzekering vooruit
  Vaak krijgt u een aantrekkelijke premiekorting als u de premie van uw zorgverzekering voor het gehele jaar ineens betaalt in plaats van maandelijks. En door de premie integraal vóór 1 januari a.s. over te maken voorkomt u in sommige gevallen dat u uw toeslagen kwijtraakt omdat u op 1 januari net iets te veel vermogen had.

▷ Houd er rekening mee dat zorgverzekeraars het in deze tijd van het jaar extra druk hebben. Neem daarom zo snel mogelijk contact op met de (al dan niet nieuwe) zorgverzekeraar als u de maandelijkse premiebetaling naar een (tijdige) jaarbetaling wilt omzetten.

 

GIFTEN

 1. Bundel uw giften
  Giften aan goede doelen — hulporganisaties, kerken, culturele instellingen, enzovoorts — kunt u aftrekken voor zover ze boven de boven de inkomensafhankelijke drempel uitkomen. Door giften te plannen (over meerdere jaren te bundelen en ze in één jaar samen over te maken) heeft u dus maar één keer ‘last’ van de drempel. Wilt u zowel in 2022 als in 2023 aan een goed doel schenken, schenk dan in het jaar waarin u de hoogste aftrek zult krijgen. Houd rekening met het maximum. De giftendrempel is gesteld op 1% van uw ‘drempelinkomen’, bedraagt minimaal € 60 en is afgetopt op 10% van het drempelinkomen. Voor fiscaal partners geldt dat de giftendrempel wordt afgeleid van het gezamenlijke drempelinkomen.

▷ Om voor giftenaftrek in aanmerking te komen, moet de gift zijn gedaan aan een instelling die beschikt over een zogenaamde ‘ANBI-verklaring’. Controleer of de instelling waaraan u wilt schenken zo’n verklaring heeft. Dat kunt u doen op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken. Soms is het moeilijk een instelling terug te vinden in de lijst van instellingen met een ANBI-verklaring. Neem in dat geval contact op met de instelling zelf en vraag naar de ANBI-verklaring.

▷ Giften in natura tellen ook mee. Denk bijvoorbeeld aan uw oude, nog werkende computer die u aan een goed doel geeft. Vraag een bon waarop uw bijdrage voor dit goede doel omschreven staat met een handtekening. Zet op de bon een reële schatting van de waarde (bijvoorbeeld 10% van de aanschafprijs) en bewaar tevens de aankoopbon.

LET OP: Sinds 2021 zijn contante giften niet meer aftrekbaar, dus ook niet als u daarvan een kwitantie heeft.
 

 1. Doneer aan culturele instellingen
  Wie aan culturele instellingen geeft, kan méér dan de gift aftrekken. U mag die donaties namelijk met 25% vermeerderen (per jaar maximaal € 1.250 extra). Uiteraard moet u wel rekening houden met de giftendrempel (1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60, zie echter de volgende tip). Op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoekenkunt u zien of de instantie waaraan u wilt geven een culturele instelling is.
 2. Geef periodiek zonder drempel
  Geeft u ieder jaar aan dezelfde goede doelen? Overweeg dan uw giften periodiek te doen. Fiscaal zijn periodieke giften namelijk veel aantrekkelijker, aangezien u dan geen last meer heeft van de drempel of het maximum en dat kan behoorlijk schelen. Wel bent u verplicht om gedurende minimaal 5 jaar hetzelfde bedrag te blijven geven.

LET OP: Voor alle niet-periodieke giften blijven de drempel en het maximum bestaan.
 

 1. Geef nog dit jaar
  Net als bij de hypotheekrenteaftrek het geval is, wordt ook het belastingvoordeel van giften aan goede doelen teruggeschroefd. Kunt u dit jaar uw giften nog aftrekken tegen maximaal 40%, in 2023 is dat tegen maximaal 36,93%. Valt uw inkomen (ruim) in het hoogste belastingtarief, overweeg dan uw giften voor de komende jaren nu al te doen. Straks leveren ze minder fiscaal voordeel op.

LET OP: Toedelen aan de partner kan gunstiger zijn dan naar voren halen, zie het kader ‘Haal aftrekposten naar voren’.

 

OVERIG

 1. Aftrekposten? Wacht niet tot 31 december!
  Veel banken zijn overgestapt naar een systeem waarbij het geld van een overboeking direct op de rekening staat. Maar dat geldt niet voor alle banken. Daardoor is de datum waarop u bedragen overmaakt niet altijd de datum waarop deze door de ontvangende bank worden geboekt. Voorkom discussie met de Belastingdienst over de datum en geef banken ruim de tijd om uw overboeking voor aftrekposten zoals zorgkosten, giften, enzovoorts te verwerken.
 2. Vraag een vergoeding voor vrijwilligerswerk
  Vrijwilligers die een vergoeding krijgen voor de in verband met het vrijwilligerswerk gemaakte kosten, hoeven daarover geen belasting te betalen. Zelfs de autokilometers kunnen tegen de werkelijke kosten worden vergoed.

▷ Bereken de werkelijke kosten van uw auto op de site van de ANWB (www.anwb.nl, zoeken op ‘autokosten’).

▷ Als de organisatie waarvoor u vrijwillig werkzaamheden verricht een zogenaamde ‘ANBI-verklaring’ heeft, komen giften boven de drempel (1% van het drempelinkomen) voor aftrek in aanmerking. U zou dus kunnen overwegen uw vrijwilligersvergoeding te schenken. U moet daarin wel vrij zijn, meer informatie over hoe en wat in ons artikel ‘Vrijwilligerswerk en de fiscus’ (FiscAlert april 2022, jrg 28 nr 4, p.24-25, online op www.fiscalert.nl ➤ fiscaal).

LET OP: Zonder specificatie mag de kostenvergoeding in 2022 maximaal € 180 per maand en maximaal € 1.800 per jaar bedragen.
 

 1. Benut de ouderenkorting
  Om als AOW’er in aanmerking te komen voor de maximale ouderenkorting van € 1.726 mag uw persoonlijk verzamelinkomen niet hoger zijn dan € 38.464 (het gaat hier dus niet om het gezamenlijke verzamelinkomen!). Voor hogere inkomens wordt de ouderenkorting geleidelijk afgebouwd en boven € 49.971 is ze nul. Benut zoveel mogelijk ouderenkorting door uw inkomsten en aftrekposten goed te plannen. Kies bijvoorbeeld voor een iets langere looptijd van de lijfrente met een lagere jaarlijkse uitkering. Dat kan tot € 1.726 schelen.

 

VOOR IB-ONDERNEMERS

Voor ondernemers en zzp’ers die door de fiscus als IB-ondernemer zijn aangemerkt, zijn er aantrekkelijke belastingvoordelen.

 1. Benut de investeringsaftrek
  U heeft recht op investeringsaftrek (maximaal 28% van het totaal aan bedrijfsmiddelen bestede bedrag) als u in 2022 tussen de € 2.400 en € 332.994 in bedrijfsmiddelen investeert. Zit u onder de drempel van € 2.400? Kijk dan of u nog wat investeringen naar voren kunt halen. Per bedrijfsmiddel geldt een minimumbedrag van € 450 en de genoemde bedragen zijn exclusief BTW, behalve als geen recht bestaat op vooraftrek van BTW.

LET OP: Investeringen boven € 59.939 leveren géén extra aftrek op. Sterker nog, als u méér dan € 110.998 investeert, neemt de investeringsaftrek geleidelijk weer af tot € 0! In dat geval kan uitstel van een deel van de investeringen naar het volgende jaar een oplossing zijn. Overleg met uw accountant of belastingadviseur.

LET OP: In principe is het bestelmoment bepalend voor de aftrek. Als u echter het bedrijfsmiddel in 2022 nog niet in gebruik neemt en u slechts heeft aanbetaald, wordt de investeringsaftrek beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag. De overige aftrek vindt dan in 2023 plaats als in dat jaar ten minste een bedrag ter grootte van de resterende aftrek is betaald of het bedrijfsmiddel daadwerkelijk in gebruik is genomen.
 

 1. Investeer energiezuinig
  Er bestaan een speciale regels en hoge extra aftrekposten voor investeringen in energiebesparende en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen: de energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (Vamil). Kijk voor de voorwaarden op www.belastingdienst.nlen www.rvo.nl. Doe dat vóórdat u investeert.
 2. Schrijf willekeurig af
  Voor investeringen die u in 2022 doet, bestaan twee regelingen voor zogenaamde ‘willekeurige afschrijving’. De ‘gewone’ regeling geldt voor startende ondernemers (u bent een startende ondernemer als u in de 5 voorafgaande kalenderjaren maximaal 2 keer zelfstandigenaftrek heeft genoten). Daarnaast is er nog een regeling voor investeringen die het milieu beschermen. Bij ‘willekeurige afschrijving’ heeft u meer vrijheid om zelf te bepalen op welk moment u welk deel van de waarde van uw bedrijfsmiddel als kosten opvoert. De restwaarde mag echter niet worden afgeschreven. Willekeurige afschrijving is mogelijk zodra een investeringsverplichting is aangegaan of voortbrengingskosten zijn gemaakt en u onder één van de genoemde regelingen valt. De afschrijving kan nooit hoger zijn dan het daadwerkelijk betaalde bedrag.

▷ Bij een negatief verzamelinkomen valt het voordeel van de heffingskortingen grotendeels weg (sommige heffingskortingen kunt u nog benutten als uw fiscaal partner voldoende inkomen heeft). Dan verdient het uitsmeren van de willekeurige afschrijving van bedrijfsmiddelen over meerdere belastingjaren vaak de voorkeur: op die manier kunt u alle aftrekposten tegen het hoogst mogelijke IB-tarief aftrekken, terwijl u de heffingskortingen maximaal benut.
 

 1. Betaal meewerkende kinderen
  Hebben uw kinderen dit jaar meegewerkt in de zaak en hebben ze daarvoor nog niets gekregen? Geef ze dan alsnog een zakelijke beloning. Voor u is het volledig aftrekbaar en bij uw kinderen is het onbelast. Zolang hun totale jaarinkomen niet meer bedraagt dan € 9.025 hoeven ze door de algemene heffingskorting, arbeidskorting en aanslagdrempel per saldo namelijk geen belasting te betalen. U moet over de verdiensten van uw kind alleen 6,75% inkomensafhankelijke bijdrage ZVW afdragen (percentage 2022).

▷ Onder bepaalde voorwaarden mag u voor meewerkende kinderen een vereenvoudigde regeling voor de inhouding en aangifte loonbelasting/premie volksverzekeringen en de ZVW toepassen. Meer informatie op www.belastingdienst.nl (zoek in het ‘Handboek Loonheffingen 2022’ op ‘meewerkende kinderen’).
 

 1. Betaal uw meewerkende partner
  Natuurlijk overlaadt u uw meewerkende partner al met cadeautjes, maar er is nóg een goede reden om uw partner flink in de bloemetjes te zetten: een zakelijke beloning van minimaal € 5.000 is voor u aftrekbaar en bij uw partner belast tegen het laagste tarief (zolang de beloning onder de € 69.398 blijft en uw partner geen andere inkomen heeft). Leg deze beloning wel even vast door middel van een schriftelijke overeenkomst.

▷ Heeft u kinderen jonger dan 12 jaar? Dan levert een zakelijke beloning de minstverdienende partner de inkomensafhankelijke combinatiekorting op. Alternatief voor de zakelijke beloning is de meewerkaftrek. U komt hiervoor in aanmerking als u aan het urencriterium voldoet (zie tip 56) en uw fiscaal partner 525 uur (of meer) zonder vergoeding in uw onderneming werkt. Een mogelijk nadeel van de meewerkaftrek is echter dat de partner de inkomensafhankelijke combinatiekorting mist. Overleg met uw accountant of belastingadviseur wat in uw specifieke situatie fiscaal het meest oplevert.
 

 1. Houd uw uren bij
  Heeft u als ondernemer in 2022 aantoonbaar ten minste 1.225 uur in de zaak gewerkt? Bedragen deze ‘ondernemersuren’ méér dan 50% van uw totaal in 2022 gewerkte uren? Dan heeft u recht op extra aftrekposten. Dit zijn de zelfstandigenaftrek, eventueel de meewerkaftrek en de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. Zit u bijna aan dit aantal uren? Dan moet u nog even doorwerken. Bent u ‘starter’, dat wil zeggen: bent u de afgelopen 5 jaar in één of meer jaren geen ondernemer geweest? Dan hoeft u alléén te voldoen aan de 1.225-uurseis en niet aan het 50-procentscriterium. U heeft bovendien recht op ‘startersaftrek’ (een verhoging van de zelfstandigenaftrek speciaal voor startende ondernemers) als u in die periode niet meer dan twee keer de zelfstandigenaftrek heeft gebruikt.

▷ Starters die in 2022 een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvingen, hebben recht op de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid als ze minimaal 800 en minder dan 1.225 uur in hun onderneming werken.

▷ Elke minuut telt. Dus niet alleen de declarabele uren, maar ook tijd die u besteedt aan reizen, acquisitie, zakelijke cursussen, overleg met collega’s en het doen van de administratie. Zolang er maar een zakelijk verband is, zijn het ondernemersuren.
 

 1. Houd in december uw werkkapitaal op peil
  Overweeg om nog even te wachten met het overhevelen van bijvoorbeeld € 10.000 van uw ondernemersrekening naar de privérekening tot een dag of wat ná de jaarwisseling. Dat kan belastingvoordeel in box 3 opleveren (met name als u ook belegt) en is gunstig voor uw toeslagen als u daardoor voorkomt dat uw vermogen te hoog is. Zakelijke rekeningen tellen namelijk niet mee.

▷ Heeft u nog geen ondernemersrekening voor uw onderneming? Open er dan eentje. Dat is handig voor het scheiden van uw zakelijke en privé-bankzaken en u voorkomt zo ook dat u onnodig belasting in box 3 betaalt.
 

 1. Hobbyist? Bewaar uw bonnen
  Is uw hobby zodanig uit de hand gelopen dat het een eigen bedrijfje zou kunnen worden? Bewaar dan nu alvast alle bonnen en dergelijke van inkomsten en kosten (scan of fotografeer ze, vaak zijn ze na een tijd niet meer leesbaar!). Kosten (minus eventuele opbrengsten) in de 5 jaar voorafgaand aan het moment dat uw hobby een onderneming is geworden, kunt u in één keer aftrekken zodra u daadwerkelijk ondernemer wordt.
 2. BTW vergeten? Doe suppletie-aangifte
  Als achteraf blijkt dat u enkele posten vergeten bent in uw BTW-aangifte, of u ontdekt een fout, doe dan ‘suppletie-aangifte’. U kunt dat doen voor dit jaar of voor één van de BTW-aangiften van de afgelopen 5 jaar.

▷ Gaat het om een correctie van de af te dragen BTW van € 1.000 of minder, dan mag u het saldo verrekenen op uw eerstvolgende periodieke aangifte. U hoeft dan dus geen aparte suppletieaangifte te doen. Meer informatie op www.belastingdienst.nl

LET OP: De Belastingdienst controleert tegenwoordig scherper op een juiste BTW-aangifte. Voorkom boetes en kom zo snel mogelijk zelf in actie als blijkt dat de BTW-aangifte niet correct was. En vergeet de BTW-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak niet als u BTW-aangifte doet over het vierde kwartaal.
 

 1. Pas op voor te hoge BTW-correctie privégebruik
  Rijdt u in een auto van de zaak en gebruikt u die auto ook privé? In de BTW-aangifte over het laatste kwartaal van 2022 (u dient deze in januari 2023 in) moet u een correctie toepassen voor het privégebruik. Dat mag op basis van het werkelijke gebruik of op basis van een forfait. Voor de eerste methode rekent u de correctie uit door het aantal privékilometers te delen door het totaal aantal kilometers en de uitkomst te vermenigvuldigen met de over de leasetermijnen betaalde BTW. Kiest u voor het forfait, dan is de correctie 2,7% van de cataloguswaarde. Voor auto’s die langer dan 5 jaar (dat wil zeggen het lopende jaar plus 4 volle kalenderjaren) in gebruik zijn, is dat forfait 1,5%. Kijk dus altijd wat voor u de voordeligste methode is.

▷ Voor de BTW-correctie op basis van het werkelijke gebruik is een globale kilometeradministratie voldoende.
 

 1. Voorkom bijtelling auto van de zaak in 2023
  U kunt belasting besparen door in 2023 niet méér dan 500 km privé te rijden in de auto van de zaak. Begin daarom per 1 januari 2023 direct met het bijhouden van een kilometeradministratie. Op die manier vallen al snel duizenden euro’s te verdienen.

▷ Het kan natuurlijk allemaal elektronisch, maar als u van de oude(re) stempel bent, downloadt u onze handige ‘Rittenstaat auto van de zaak’ op www.fiscalert.nl ➤ downloads.

 1. Andere auto? Let op fiscale regels!
  Er is in de afgelopen jaren flink gesleuteld aan de regels voor de bijtelling voor de auto van de zaak en de fiscale voordelen voor elektrische auto’s. En de komende jaren zullen de voordelen voor elektrische auto’s afnemen. Zo zal de bijtelling voor een nieuwe elektrische auto en waterstofauto tot en met 2026 verder worden verhoogd. De komende 2 jaren is de bijtelling voor nieuwe elektrische en waterstofauto’s 16% (hetzelfde als in 2022), in 2025 is die 17% en in 2026 22%. Bij elektrische auto’s geldt de lage bijtelling in 2023 tot en met 2025 alleen over de eerste € 30.000 (was € 35.000 in 2022). Daarboven geldt de bijtelling van 22%. Als u een nieuwe elektrische of waterstofauto koopt, profiteert u 60 maanden van het lage bijtellingspercentage van het jaar van aanschaf.

▷ Nu de bijtelling volgend jaar hetzelfde blijft is er dit jaar fiscaal weinig reden om haast te maken met de aanschaf. En dat komt goed uit: door de gestegen energieprijzen is het maar de vraag of een elektrische auto wel aantrekkelijk is.

LET OP: Het moment waarop de auto voor het eerst op kenteken is gezet, is leidend. Kiest u voor een duurzame tweedehands, dan kunt u profiteren van het voor die auto geldende percentage. De regels zijn ingewikkeld. Daarom adviseren we u om u goed te laten voorlichten vóórdat u tot aanschaf overgaat.
 

 1. Verreken bij huwelijkse voorwaarden
  Wie huwelijkse voorwaarden heeft met een zogenaamd ‘periodiek verrekenbeding’, doet er goed aan jaarlijks daadwerkelijk te verrekenen. Dat kan zeer nuttig zijn. Gaat een ondernemer failliet en is verrekend, dan heeft de partner de helft van de winst op de eigen bankrekening staan. Dat bedrag kan dus niet meer door de schuldeisers van de ondernemer worden opgeëist. Is niet verrekend, dan heeft de echtgeno(o)t(e) van de ondernemer een ‘concurrente vordering’ op wat er nog te halen valt, net als andere concurrente schuldeisers.

▷ Tijdig verrekenen heeft ook zin in het geval partners ooit uit elkaar gaan: afspraken nakomen is altijd makkelijker als je nog vriendjes bent!

 1. Ga banksparen
  Ondernemers moeten voor hun eigen pensioen zorgen. Ze kunnen een bedrag reserveren, de zogenaamde ‘oudedagsreserve’. Dit bedrag is niet meer dan een papieren balanspost, maar heeft u voldoende spaargeld in privé in box 3, dan kunt u die oudedagsreserve onderbrengen in bijvoorbeeld een bankspaarproduct. Geld waarover u anders in box 3 jaarlijks belasting zou moeten betalen, brengt u zo onder op een rekening die vrij is van belastingheffing in box 3.

LET OP: Geld dat u op deze manier vastzet, is niet meer beschikbaar voor investeringen. U kunt het alleen nog maar vrijmaken voor uw oude dag of bij arbeidsongeschiktheid.

▷ Om een bedrag te kunnen reserveren (‘doteren’) als oudedagsreserve, moet er winst èn voldoende ondernemingsvermogen zijn. De totale oudedagsreserve mag door de dotatie niet hoger worden dan het ondernemingsvermogen. Beperk eventueel de overboekingen van de zakelijke rekening naar de privé-rekening als het ondernemingsvermogen onvoldoende dreigt te worden voor dotatie.

▷ Het gebruiken van de bestaande oudedagsreserve voor banksparen leidt tot een afname van de oudedagsreserve op de balans en daarmee ook tot ruimte voor nieuwe dotaties bij voldoende ondernemingsvermogen. Dotatie is in 2022 voor het laatst mogelijk. Overleg wel altijd eerst met uw accountant of belastingadviseur.

LET OP: Op het moment van schrijven ligt de rente van een bancaire lijfrente lager dan de rente van een deposito. Check de actuele situatie op www.moneywise.nl en www.spaarinformatie.nl en neem dit mee in uw afweging. Overweeg eventueel de beleggingsvariant als dat bij uw risicoprofiel past, zie tip 33.
 

 1. Koop lijfrente af in een verliesjaar
  ‘Oud-regimepolissen’ zijn alle koopsompolissen (éénmalige premiebetaling) die zijn afgesloten vóór 1 januari 1992 en alle lijfrentepolissen (periodieke premiebetaling) die zijn afgesloten vóór 16 oktober 1990. Het kan soms voordelig zijn om zo’n oud-regime lijfrentepolis niet aan te houden tot de pensioendatum maar eerder te laten uitkeren. Denk bijvoorbeeld aan (gedeeltelijke) afkoop als u IB-ondernemer bent en verlies lijdt. Door te verrekenen met het verlies, is over de lijfrente per saldo geen belasting verschuldigd.

▷ Overleg met uw accountant of belastingadviseur of afkoop van een lijfrente in uw situatie aantrekkelijker is dan verliesverrekening met winst uit andere jaren.
 

 1. Verreken verliezen op tijd
  Heeft u in het verleden ondernemingsverliezen geleden? U kunt ze mogelijk verrekenen met uw ondernemingswinsten. Ondernemingsverlies in de inkomstenbelasting (box 1) verrekent u met positieve inkomsten uit de 3 voorafgaande jaren (‘carry back’) en de 9 volgende jaren (‘carry forward’). Loopt u het risico dat uw verlies verloren gaat vanwege het verlopen van de termijn? Kijk dan of er mogelijkheden zijn om uw winst te verhogen door bijvoorbeeld bepaalde uitgaven uit te stellen of sneller extra omzet te genereren. Overleg dit met uw accountant of belastingadviseur.
 2. Voorkom belastingrente
  Over te betalen aanslagen betaalt u belastingrente als de aanslag later dan 6 maanden na afloop van het kalenderjaar wordt opgelegd (voor de aanslag over 2022 dus vanaf 1 juli 2023). De belastingrente voor de inkomstenbelasting is minimaal 4%. Aangezien de spaarrente een stuk lager ligt, kunt u maar beter zo snel mogelijk betalen. Laat uw jaarstukken en aangifte begin 2023 opstellen en indienen. Of zorg ervoor dat uw voorlopige aanslag ongeveer overeenkomt met de door u verschuldigde belasting.

 

VOOR DE DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER (DGA)

 1. Denk na over wat u moet doen met de Spaar-BV
  De belasting in box 3 was jarenlang veel hoger dan de rente op spaargeld. Aan die situatie is met de wijzigingen voor box 3 een einde gekomen. Het te belasten forfaitaire rendement op spaargeld in box 3 wordt voortaan jaarlijks achteraf vastgesteld en zal daarmee veel dichter bij het werkelijke rendement op spaargeld liggen. Een goed moment dus om u af te vragen of u de Spaar-BV nog moet aanhouden of dat opheffen de beste optie is. Als u alleen spaargeld heeft, kunt u de BV waarschijnlijk het beste opheffen vanuit het oogpunt van kostenbesparing. Heeft u ook beleggingen in de BV of in privé, leent u geld uit (bijvoorbeeld via de familiebank), heeft u geleend van uw BV (bijvoorbeeld voor uw huis) of om andere redenen een Spaar-BV opgericht (bijvoorbeeld vanwege de eigen bijdrage Wlz)? Dan ligt het ingewikkelder maar dan is het vaak aantrekkelijk om de Spaar-BV voorlopig aan te houden. In het kader ‘Check box 3!’ op p.17 en in het artikel ‘Op met beleggingen naar de BV’ op p.32-33 leest u er meer over en vindt u nog een aantal slimme en creatieve tips. Win van te voren deskundig advies in voordat u tot actie overgaat want door alle veranderingen is het alleen op basis van uw totale financiële plaatje vast te stellen wat u het beste kunt doen.

LET OP: Vermogen dat ondergebracht is in een Spaar-BV telt niet mee voor de eigen bijdrage Wlz. Haalt u het geld uit de BV, dan gaat het weer tot uw box 3-vermogen behoren en wordt het dus ook weer van belang voor uw eigen bijdrage. Uw box 3-vermogen van 2023 is van belang voor uw eigen bijdrage in 2025.
 

 1. Let op uw salaris
  Het einde van het jaar is voor dga’s altijd een goed moment om stil te staan bij hun salaris en het salaris over 2023 (en verder) vast te stellen. Dga’s (en hun partners) zijn voor de vaststelling van het loon gebonden aan de regels over ‘gebruikelijk loon’:
  ■ Het salaris mag in 2022 principe niet méér afwijken dan 25% van hetgeen gebruikelijk is voor werknemers die geen dga zijn (doelmatigheidsmarge). Met ingang van 2023 wordt de doelmatigheidsmarge afgeschaft en moet het salaris dus minimaal gelijk zijn aan dat van iemand met het meest vergelijkbare dienstverband. Dat kan voor 2023 dus een aanzienlijke loonsverhoging en extra af te dragen loonheffing tot gevolg hebben.
  ■ Het salaris moet in 2022 en 2023 minimaal gelijk zijn aan dat van de meestverdienende werknemer.
  ■ Voor 2022 gaat de fiscus uit van een gebruikelijk loon van minimaal € 48.000. Wijkt het loon naar beneden af, dan moet de dga die afwijking aannemelijk maken. Gaat de fiscus uit van een hoger gebruikelijk loon, dan dient de fiscus dat met argumenten te onderbouwen.
  Bespreek dit met uw belastingadviseur.

▷ Het belastbare loon van dga’s van innovatieve start-ups mag in 2022 worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon. De start-upregeling mag maximaal 3 jaar worden toegepast. Per 2023 vervalt deze versoepeling. Meer informatie is te vinden in het Handboek Loonheffingen op www.belastingdienst.nl
 

 1. Doneer uit de BV
  De maximale aftrek voor giften vanuit de BV bedraagt 50% van de winst, maar de totale aftrek kan niet hoger zijn dan € 100.000 (er is geen drempel). Voor giften aan culturele instellingen mag 50% extra worden afgetrokken met een maximum van € 2.500. Ter vergelijking: bij een gift vanuit uw privé-vermogen is de drempel 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen met een minimum van € 60 en is het plafond gesteld op 10% van het drempelinkomen (voor giften aan culturele instellingen mag 25% extra worden afgetrokken met een maximum van € 1.250, zie tips 44-47). Afhankelijk van uw drempelinkomen, de hoogte van de gift(en) en het belastingtarief waar u en uw BV in vallen, kan het dus voordeliger zijn de giften via uw BV te laten lopen. En dat mag óók als de gift alleen gedaan wordt vanuit de ‘charitatieve behoefte’ (privémotieven dus) van de aandeelhouder.

▷ Overleg met uw accountant/belastingadviseur.
 

 1. Vergoed telecom thuis
  Computers en mobiele communicatiemiddelen (zoals laptops, tablets, mobiele telefoons en smartphones) kunnen belastingvrij worden verstrekt als deze voor het werk nodig zijn en worden gebruikt. Niet relevant is hoeveel er precies gebruik van wordt gemaakt: de dga moet aannemelijk kunnen maken dat ze nodig zijn.

▷ Werkt u vanuit huis? De onbelaste thuiswerkkostenvergoeding kan ook aan de dga worden toegekend! Bespreek met uw accountant/belastingadviseur welke onbelaste vergoedingen aan de dga kunnen worden toegekend!
 

 1. Check overeenkomsten met de BV
  Veel dga’s hebben in de loop der jaren onderhandse overeenkomsten met hun BV gesloten, bijvoorbeeld een leenovereenkomst met hun BV vanwege consumptieve uitgaven. Check of de rentevastperiode of de looptijd verstreken is, zo ja dan is het tijd voor nieuwe afspraken. Kijk daarbij ook naar het onderpand, de hoogte van de rente en de solvabiliteit van de geldlener. Is één en ander niet goed in verhouding, dan zou de fiscus de lening als ‘onzakelijk’ kunnen beschouwen, met alle gevolgen van dien. Loop dus nog vóór het einde van het jaar alle overeenkomsten één voor één na.
 2. Pas op met lenen van de BV
  De mogelijkheid om te lenen van de eigen BV wordt met ingang van 2023 beperkt. Als een dga méér dan € 700.000 leent van de eigen BV, wordt het meerdere in box 2 belast (éénmalig). Het eerste peilmoment is 31 december 2023. Eigenwoningschulden tellen niet mee voor de grens van € 700.000, als daarvoor een notariële hypotheekakte is gemaakt (een hypotheekakte is niet nodig voor per 31 december 2022 bestaande eigenwoningschulden). Leent u van uw BV of was u dat van plan? Vraag dan in elk geval advies aan uw belastingadviseur en documenteer goed welk deel van de lening voor uw huis gebruikt is.

▷ Eigenwoningschulden zijn leningen die zijn aangegaan voor de financiering van de eigen woning en waarvan de rente aftrekbaar is.
 

 1. Voorkom belastingrente
  De belastingrente voor de Vpb is minimaal 8%(!). Hoog, maar de Belastingdienst wil dat bedrijven niet te veel treuzelen en dit soort percentages is daarbij een stevige stok achter de deur. Er wordt geen belastingrente in rekening gebracht als de Vpb-aangifte binnen is vóór de eerste dag van de 6de maand na het tijdvak waarover Vpb wordt geheven (meestal 1 juni) èn de ingediende aangifte juist is. Wilt u deze fiscale ‘boete’ voorkomen? Laat uw jaarstukken en Vpb-aangifte over 2022 dan begin 2023 opstellen en indienen. Of zorg ervoor dat uw voorlopige aanslag ongeveer overeenkomt met de door u verschuldigde belasting.
 2. Let op de belastingtarieven
  De Vpb kent twee schijven: 15% en 25,8%. De eerste schijf van de Vpb geldt in 2022 voor de eerste € 395.000 winst, maar er is een aanpassing gepland die de eerste schijf per 2023 beperkt tot € 200.000. Bovendien wordt het tarief voor de eerste schijf verhoogd naar 19%. Dit biedt wellicht planningsmogelijkheden, dus maak een afspraak met uw belastingadviseur.

 

ZO BEPERKT U DE BELASTING IN BOX 3!

Met ingang van 2023 wordt voor de belastingheffing in box 3 gekeken naar de vermogensbestanddelen die u werkelijk heeft (spaargeld, overig vermogen en schulden). Bij de huidige rentetarieven betalen spaarders geen of weinig belasting. Wie in box 3 andere bezittingen dan spaargeld heeft, kan te maken krijgen met een veel hogere belastingheffing. De vermogensrendementsheffing kan dan als volgt worden beperkt:

■ pas op met laagrenderende beleggingen
Voor box 3 doet het er niet toe of u veel of weinig rendement van uw beleggingen verwacht. Voor al uw box 3-bezit dat niet in de categorie spaargeld valt, geldt in 2023 een belast forfaitair rendement van 6,17%. Pas dus op met laagrenderende beleggingen. Overweeg om deze om te zetten naar een mix van sparen (bijvoorbeeld deposito’s met een hoge rente, zie www.spaarinformatie.nl) en hoog renderende beleggingen. Of stop uw laagrenderende beleggingen in een BV (zie het artikel ‘Op met beleggingen naar de BV’ op p.32-33).

■ pas op met verhuur van uw oude woning
Voorkom dat u de waarde van uw oude woning in box 3 moet aangeven (zie tip 4). Weeg bij verhuur in elk geval de hoge(re) belasting af tegen de baten.

■ beleg via een (bancaire) lijfrente
Vermogen dat u in een (bancaire) lijfrente stopt, behoort niet tot uw box 3-vermogen. Een storting is het overwegen waard als u een pensioentekort heeft (zie ook tip 32-36). Wilt u beleggen en past dat bij uw risicoprofiel? Beleggen via de bancaire lijfrente is fiscaal aantrekkelijker dan beleggen in box 3. Overweeg dus om wat meer te sparen in box 3 en bij uw lijfrente te kiezen voor de beleggingsvariant.

■ let op schuldigerkende of teruggeleende bedragen
Heeft u een schuld aan uw (klein)kinderen die bij hen in box 3 valt? Zij moeten daarover 6,17% (percentage 2023) forfaitair rendement aangeven terwijl u circa 2,46% (percentage 2021, percentage 2023 is nog niet bekend) kunt aftrekken. Per saldo is dat fiscaal nadelig. Overweeg daarom, indien mogelijk, schuldigerkenningen en andere leningen (bijvoorbeeld een lening die is ontstaan na schenken en teruglenen) af te lossen. Besef wel dat het genoemde fiscaal nadeel waarschijnlijk tijdelijk is. Vanaf 2026 krijgen we, als het goed is, een ander box 3-stelsel.

■ check de familiebanklening
Heeft u een vordering in het kader van de familiebanklening voor een eigen woning? Ook daarover moet u volgend jaar 6,17% forfaitair rendement aangeven. De geldlener kan de door hem betaalde rente gewoon blijven aftrekken. De familiebanklening wordt daardoor minder aantrekkelijk. Heeft u een familiebanklening met een heel lage rente? Overweeg dan om de rente naar boven bij te stellen. Of de familiebanklening boetevrij over te sluiten. Of denk eens aan het schenken van de jubelton (zie het kader op p.20). Nu kan het nog!

■ blijf nog (even) groen sparen
De vrijstelling voor groen sparen bedraagt voor 2023 € 65.072 (€ 130.144 voor fiscaal partners). Tot de vrijstelling betaalt u geen belasting in box 3 en krijgt u ook een extra heffingskorting (0,7% van het vrijgestelde vermogen). De vrijstelling levert (waarschijnlijk) weinig fiscaal voordeel meer op, maar die extra heffingskorting blijft interessant, zeker nu de jaarwisseling nadert. Overweeg om groen sparen in ieder geval tot na de jaarwisseling aan te houden. En kijk daarna of langer aanhouden voor u nog interessant is.

■ plan aan- en verkoop beleggingen
Bent u rond de jaarwisseling van plan om te gaan beleggen of wilt u juist beleggingen verkopen en het geld op uw spaarrekening zetten? U betaalt minder belasting in box 3 als u wacht met beleggen tot na 1 januari. En u betaalt ook minder belasting in box 3 als u voor de jaarwisseling uw beleggingen verkoopt.

LET OP: Net voor de jaarwisseling uw beleggingen verkopen en binnen 3 maanden weer gaan beleggen leidt niet tot een verlaging van de belasting in box 3, tenzij u zakelijke redenen kunt aanvoeren voor de verkoop.
 

■ schenk beleggingen aan meerderjarige kinderen
Aan uw (klein)kinderen (maar ook aan derden) kunt u ieder jaar belastingvrij geld schenken. U kunt ook beleggingen overschrijven naar hun effectenrekening. Als uw vermogen hoger is dan de vrijstelling en dat van de ontvanger niet, betaalt u minder belasting in box 3. Bovendien bespaart u erfbelasting als u aan uw kinderen en kleinkinderen schenkt. Zie verder het kader ‘Benut de schenkingsvrijstellingen’ op p.20.

■ ga lenen van de BV
Heeft u beleggingen in privé en heeft u ook een BV met daarin vrij beschikbare liquide middelen? Overweeg dan om van de BV te lenen en het geld op uw privébankrekening te zetten. Het extra geld op uw bankrekening levert nauwelijks extra forfaitair rendement op. Daartegenover staat een aftrekbaar hoger forfaitair ‘rendement’ op het geleende bedrag. Bespreek dit wel eerst met uw accountant/belastingadviseur.

LET OP: Houd wel rekening de beperking van lenen van de BV tot € 700.000, zie tip 73.

 

CHECK BOX 3!

Loop de volgende punten nog even door zodat u ook over voorgaande belastingjaren geen geld laat liggen. 

■ laagrenderend vermogen 2021
Heeft u in 2021 voornamelijk laagrenderende vermogensbestanddelen onder de categorie beleggingen? Dan kan het zijn dat de box 3-heffing voor u nog steeds te hoog is. U kunt proberen daar nog iets aan te doen met een bezwaarschrift. U vindt een concept op www.fiscalert.nl ➤ downloads. Dien het bezwaarschrift binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag in.

■ verdeling 2021
Heeft u box 3-vermogen en een fiscaal partner? Check dan of u de meest optimale verdeling heeft gemaakt. Dat kan gratis met behulp van de online aangifte 2021 op www.belastingdienst.nl (log in en geef aan dat u uw aangifte wilt wijzigen. Als het niets oplevert, kunt u deze daarna gewoon verwijderen. Uw ingediende aangifte blijft behouden). Dat kunt u ook laten doen tegen betaling van € 25 met de tool van de Bond voor Belastingbetalers op www.box3check.nl.

LET OP: De verdeling mag alleen worden herzien, zolang één van beide aanslagen nog niet onherroepelijk is. Een aanslag is nog niet onherroepelijk als u nog bezwaar kunt maken (of beroep kunt aantekenen tegen een uitspraak op een bezwaarschrift). Aanpassen van de verdeling kan dus in de regel alleen gedurende 6 weken na dagtekening van de laatste aanslag.
 

[Het nieuws van 7 november 2022 hebben we niet meer in onderstaande kunnen verwerken omdat FiscAlert november toen al bij de drukker lag.]

■ niet-bezwaarmakers let op
Niet-bezwaarmakers worden door de overheid niet automatisch gecompenseerd voor de spaartaks over de jaren 2017 tot en met 2020. Misschien kan daar nog iets tegen gedaan worden. Staatssecretaris Van Rij heeft laten weten dat de Belastingdienst al heel veel klachten en verzoeken om ambtshalve vermindering heeft ontvangen. Verzoeken om ambtshalve vermindering zal de Belastingdienst afwijzen. Maar daartegen kunnen belastingbetalers in beroep gaan. De verwachting is dat dat ook zal gebeuren. Van Rij gaat afspraken maken met belangenverenigingen om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen van de rechter. Wie zijn rechten veilig wil stellen, kan bij de Bond voor Belastingbetalers (www.bondvoorbelastingbetalers.nl ➤ actie box 3) een ‘voorbeeldbrief verzoek tot ambtshalve vermindering’ aanvragen of zich aanmelden bij de Consumentenbond op www.claimservice.nl/claims/spaartaks voor hulp bij het indienen van een verzoek bij de Belastingdienst.

LET OP: Een verzoek om ambtshalve vermindering moet binnen 5 jaar worden gedaan. Voor 2017 kan dat dus alleen nog dit jaar. 

 

BENUT DE SCHENKINGSVRIJSTELLINGEN

Wilt u in 2022 geld schenken aan (klein)kinderen of derden? Maak dan optimaal gebruik van de schenkingsvrijstellingen.

 

€ 2.274

Dit is het bedrag van de jaarlijkse vrijstelling voor een schenking aan iemand die niet uw kind is. U hoeft er niet voor naar de notaris en aangifte schenkbelasting is niet nodig.

 

€ 5.677

De jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kinderen. Het maakt niet uit hoe oud het kind is, en ook deze schenking hoeft u niet aan te geven of ervoor naar de notaris.

 

€ 27.231

Het maximale bedrag van een schenking aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar met gebruikmaking van de ‘lage éénmalig verhoogde vrijstelling’. Er moet aangifte van worden gedaan, maar tot dit bedrag zijn er geen verdere voorwaarden. De vrijstelling geldt voor alle schenkingen gedurende het gehele jaar 2022, maar is daarna ‘verbruikt’.

 

€ 0 - € 105.302

Heeft u vóór 2022 al gebruik gemaakt van de éénmalig verhoogde vrijstelling? Een al eerder gebruikte hoge vrijstelling kan nog belastingvrij worden aangevuld als (1) de éénmalig verhoogde vrijstelling vóór 2010 is gebruikt of als (2) in 2020 of 2021 de éénmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning is gebruikt. De ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Hoe hoog de maximale aanvulling is, leest u in het artikel ‘Vragen over de jubelton’ (FiscAlert januari 2022, jrg 28 nr 1, p.20-23, online op www.fiscalert.nl ➤ schenken & erven).

 

LET OP: Wacht niet te lang: als u in 2020 de éénmalig verhoogde vrijstelling voor de woning gebruikte, kunt u die schenking voor het laatst in 2022 aanvullen!
 

 

€ 56.724

De ‘lage éénmalig verhoogde vrijstelling’ van € 27.231 kan tot € 56.724 worden opgetrokken als de schenking bestemd is voor een dure studie van het kind. De schenking moet dan plaatsvinden via een notaris.

 

 

€ 106.671

De vrijstelling van maximaal € 106.671 voor de eigen woning geldt voor schenkingen aan iedereen die op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud is. Deze vrijstelling kan dus worden gebruikt voor kinderen, maar ook voor neefjes, nichtjes en zelfs voor derden, zolang die maar binnen de genoemde leeftijdsgrenzen vallen. De vrijstelling geldt alleen als de ontvanger van de schenking nog niet eerder een schenking kreeg van dezelfde persoon waarbij een beroep werd gedaan op de éénmalig verhoogde vrijstelling. De vrijstelling komt altijd in de plaats van de jaarlijkse vrijstelling.

 

TIP: De belastingvrije schenking voor de eigen woning wordt afgeschaft op 1 januari 2024. En per 2023 wordt de vrijstelling al aanzienlijk verlaagd. Maakte u nog geen gebruik van de jubelton? Als u de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning dit jaar nog gebruikt (voor minimaal € 5.678 bij een schenking aan een kind en minimaal € 2.275 bij een schenking aan anderen) mag u die volgend jaar nog aanvullen tot € 106.671. Dat kan ook als het geld in 2022 nog niet voor een woning wordt gebruikt. Lees ook het artikel ‘Einde jubelton: wat kunt u nog schenken?’ (FiscAlert september 2022, jrg 28 nr 7, p.20-22, online op www.fiscalert.nl ➤ schenken & erven).

TIP: Schenkt u aan een kind, dan kunt u de schenking van € 106.671 splitsen: maximaal € 27.231 mag door het kind aan andere zaken dan het huis worden besteed. Bij een schenking aan anderen dan kinderen mag een bedrag ter grootte van de gewone jaarlijkse vrijstelling (€ 2.274 in 2022) vrij worden besteed.

TIP: Het is mogelijk om de éénmalig verhoogde vrijstelling van € 106.671 gespreid over 2022 en 2023 te benutten! Maakte u al vóór 2022 gebruik van de jubelton? Zie dan hiervoor onder ‘€ 0 - € 105.302’.

Aandachtspunten:
■ Schenkt u méér dan de kalenderjaarvrijstelling? Dan moet de ontvanger aangifte schenkbelasting doen. Dat kan door in te loggen op www.belastingdienst.nl ➤ Mijn Belastingdienst. Doe dus ook aangifte als de éénmalig verhoogde vrijstelling wordt gebruikt.
■ Zelfs als uw kind de 40 al gepasseerd is, maar diens huwelijks- of geregistreerd partner nog niet, kunt u de lage of hoge éénmalig verhoogde vrijstelling integraal voor uw kind benutten. Hetzelfde geldt, onder voorwaarden, voor samenwoners (zie het item ‘Hoge vrijstelling en samenwonen’ op www.fiscalert.nl ➤ Adviesservice).
■ Overweegt u een schenking voor aflossing van de hypotheek? Niet elke hypotheekvorm leent zich goed voor vervroegde aflossing. Meestal is het beter om een (bank)spaarhypotheek niet af te lossen. Neem dus altijd vooraf contact op met de bank om de financiële consequenties door te nemen. 

 

HAAL AFTREKPOSTEN NAAR VOREN

Voor belastingbetalers die in het hoogste belastingtarief vallen, wordt bij veel aftrekposten het belastingvoordeel in 2023 verder afgebouwd. Dat geldt niet alleen voor de hypotheekrenteaftrek, maar bijvoorbeeld ook voor de zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek, MKB-winstvrijstelling en de persoonsgebonden aftrekposten zoals alimentatie, aftrekbare giften en zorgkosten. Het maximale tarief bedraagt 40% in 2022 en 36,93% in 2023.

Verdient u aanzienlijk méér dan € 69.398 en kunt u onderstaande tip niet gebruiken? Kijk dan of u aftrekposten zoals hypotheekrente, giften en wellicht ook zorgkosten naar voren kunt halen door bijvoorbeeld nog dit jaar uw hypotheek over te sluiten of uw giften en zorgkosten vooruit te betalen.

LET OP: Toedelen aan de partner kan gunstiger zijn dan naar voren halen. Heeft u een partner met een inkomen in 2023 hoger dan circa € 23.000 (€ 37.000 voor AOW’ers), maar lager dan € 69.398? Voer de aftrek op bij uw partner (niet mogelijk voor zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek, MKB-winstvrijstelling)! Deze krijgt namelijk extra algemene heffingskorting. Het belastingvoordeel komt daarmee op ruim 43%, ondanks het lagere inkomen! 

 

EXTRA BELASTINGUITSTEL VOOR CORONABELASTINGSCHULDEN


Ondernemers moesten vanaf 1 oktober starten met het aflossen van de belastingschulden die ze tijdens de COVID-19 pandemie hebben opgebouwd. Het tijdelijk uitstel van belastingbetaling was onderdeel van het coronasteunpakket. Het einde van het belastinguitstel leidt bij sommige ondernemingen echter tot financiële problemen. Als dat bij u speelt kunt u de Belastingdienst schriftelijk vragen om:
■ het verlengen van de aflossingstermijn van de coronabelastingschuld van 5 naar 7 jaar. Hiervoor gelden strikte voorwaarden. En de regeling kan alleen worden aangevraagd als de ondernemingen in de kern gezond is en de schuld meer dan € 10.000.
■ per kwartaal betalen in plaats van per maand.
■ een eenmalige betaalpauze van 6 maanden (of 2 kwartaaltermijnen).

Meer informatie over de voorwaarden vindt u op www.belastingdienst.nl (zoeken op ‘betalingsregeling’). 

 

CHECK PENSIOENTEKORT

Vermoedt u dat u pensioentekort heeft en wilt u weten of u lijfrentestortingen kunt aftrekken? Op deze manier kunt u dat bepalen:

Stap 1
Check of u een aftrekbare storting mag doen in een bankspaarproduct. Maak de berekening op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/lijfrentepremie

Stap 2
Mag u inderdaad een aftrekbare storting doen? Check dan of dat voor u fiscaal voordelig is. Zie ook tip 32. Heeft u geen ruimte voor een aftrekbare storting of is dat voor u niet fiscaal voordelig? Reserveer dan wat extra geld in box 3.

Stap 3
Kijk op www.moneywise.nl of op www.123lijfrente.nl wie de beste aanbieder is bij de door u gewenste rentevastperiode of kies voor de beleggingsvariant, bijvoorbeeld bij Brand New Day of DeGiro. Dat moet dan wel passen bij uw risicoprofiel.

TIP: Als u al een bankspaarproduct (of de beleggingsvariant ervan) heeft, kunt u kosten besparen door geen nieuwe rekening te openen, maar bij te storten.
 

Stap 4
Controleer bij het invullen van uw aangifte of uw aftrekpost vooraf is ingevuld. Zoniet, vul ’m dan alsnog in. 

 

ZORGKOSTEN: WAT KUNT U NOG AFTREKKEN?

Aftrekbaar zijn niet alleen de zorgkosten die u voor uzelf maakt, maar ook de kosten voor uw kinderen jonger dan 27 jaar, gehandicapte personen ouder dan 27 die bij u in gezinsverband wonen en bij u wonende ouders, broers en zussen die afhankelijk zijn van uw zorg. De kosten moeten dan wel op u ‘drukken’. Dat is bijvoorbeeld niet het geval als uw meerderjarige kind voldoende eigen inkomen heeft om de kosten zelf te kunnen betalen. Van drukken is ook geen sprake als u de kosten vergoed kreeg. Aftrek is alleen mogelijk als u de kosten in 2022 heeft betaald. De factuurdatum is dus niet relevant.

 

--

Met vriendelijke groet,

Lajos (Luif)

Telefoon 0413-332442

 

 

 

 

 

Ga naar onze website     Klik om het allerlaatste nieuws te zien op onze Twitter-pagina: http://www.twitter.com/luif_admburo

 

De informatie verzonden met deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen, alsmede openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en verstrekking ervan aan derden, is zonder toestemming van Luif Administratieburo niet toegestaan. Luif Administratieburo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met de risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

 

 

 

'

Sitemap:

Maak jouw eigen website met JouwWeb